Подборна процедура

По-долу ще намерите отговори на често задавани въпроси за начина на протичане на подборната процедура в Грестокомерс ЕООД.

Как мога да кандидатствам?

Можете да кандидатствате, като изпратите актуална автобиография, снимка и диплома за завършено образование чрез меню Кариери/ Кандидатствай за работа или на jobs@gresto.bg, като посочите референтен номер на обявата и позицията за която кандидатствате.

Може ли да кандидатствам ако няма обявена свободна работна позиция?

Разбира се. Изпращайки документи за работа, те се разглеждат и съхраняват в отдел Човешки ресурси. В случай, че по документи вашия профил представлява интерес за компанията ще получите покана за интервю, като времевия диапазон варира в зависимост от потребностите на компанията.

Как протича процеса на побор?

Процеса на подбор е структуриран, както следва:

  1. Преглед на получените кандидатури.
  2. Кандидати, които отговарят на изисквания на компанията получават покана за интервю.
  3. Успешно преминалите през първо интервю получават покана за второ събеседване. Ако не получите покана за второ интервю в никакъв случай не приемайте, че сте подценени. Всеки има свойте силни страни и ние го оценяваме.
  4. След приключване на второ събеседване избраният от нас кандидат получава предложение за работа в Грестокомерс ЕООД. При необходимост е възможно да се осъществи и трета среща.

Колко време отнема процедурата по подбор?

Времето необходимо за извършване на подбор зависи пряко от броя кандидати, но стандартното време е между 3 и 4 седмици.