История

1993г. Създаване на фирмата.   Създаване на фирмата като ЕТ “ГРЕСТОКОМЕРС – Стоян Стоянов”
1994-1995г. Начало на търговската дейност.   Създаден е склад за търговия на едро със захарни изделия в гр. Горна Оряховица
1996г. Навлизане на пазара в гр. В. Търново   Откриване на склад и в гр.Велико Търново Удвояват се складовите площи в Г.Оряховица. В края на годината започва работа втори склад в гр. В. Търново
1997г. Начало и развитие на разносната търговия.   Обособен е нов склад в гр. Горна Оряховица, развиващ разносната търговия. За В. Търново складовете вече са три на брой, като най-големият се специализира за разносна търговия.
1998г. Фирмен магазин.   В град Горна Оряховица е разкрит специализиран фирмен магазин за продажба на захарни изделия.
1999г. Развитие в гр. Севлиево   На територията на гр. Севлиево е открит склад за търговия на едро.
2000г. Преструкуриране на дейността.   Полагат се основите за централизиране на доставките и управлението на фирмата. Открива се Централен Склад в гр. Горна Оряховица. Създават се специализирани логистични отдели.
2001г. Разширение на продуктовата гама.   Фирмата разширява асортимента си като добавя към захарните изделия пакетирани стоки от първа необходимост, консерви и битова химия.
2002г. Развитие в Габрово.   Открива се склад за търговия на едро на територията на гр. Габрово.
2002г. Каталожна търговия.   Излиза Първи брой на продуктов каталог с целия предлаган асортимент от “ГРЕСТОКОМЕРС”, предназначен за неговите клиенти.
2003г. Нови мащаби.   Фирмата се преобразува в “Грестокомерс” ООД Изгражда нов логистичен център в гр. Лясковец със складова площ над 7000 м2.
2004-2006г. Разширение и обновление на инфраструкрурата.   Закупуват се нови автомобили за разносна търговия и логистика между складовете. Изгражда се собствен Автосервиз. Удвоява се складовата площ в база гр. Севлиево. Удвоява се складовата площ в гр. Горна Оряховица. Фирмата стартира собствено производство на пакетирана захар с търговска Марка “Грестокомерс”, като оборудва собствен пакетажен цех. Построяване на нов собствен склад в гр. В.Търново. Закупуване на нов склад в гр. Габрово.
2007 г. Откриване на складова база гр. Русе
2009 г. Развитие в гр. Плевен.   Открива се склад за търговия на едро на територията на гр. Плевен.
2010г. Развитие в гр.Шумен. Открива се склад за търговия на едро на територията на гр.Шумен.
ДНЕС: Фирмата разполага със седем складови и логистични бази на територията на градовете Велико Търново, Лясковец, Габрово, Севлиево,Русе,Плевен и Шумен с обща складова площ 15 000 м2.
Осъществява разносна търговия на територията на Централна Северна България. Дейността се осъществява с над 150 транспортни средства.
Асортиментната листа се състои от над 5000 артикула. Фирмата издава ежегодно продуктов каталог. Във фирмата работят над 350 души млад и квалифициран персонал. “ГРЕСТОКОМЕРС”ЕООД поддържа добри и коректни партньорски отношения с над 5000 свои клиенти и 180 доставчика.